Wawrzonkowski, K. „On Paths of Imagination. Pico’s Way towards Understanding Man”. Ruch Filozoficzny, t. 71, nr 4, wrzesień 2016, s. 171-88, doi:10.12775/RF.2015.012.