Wiśniewski, R. „Bohdan Dziemidok, Teoretyczne I Praktyczne kłopoty Z wartościami I wartościowaniem. Szkice Z Aksjologii Stosowanej, Wydawnictwo: słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2013, Ss. 292”. Ruch Filozoficzny, t. 71, nr 3, czerwiec 2016, s. 203-10, doi:10.12775/RF.2014.039.