Pietrzak, M. „Pojęcia Definicji I Quasi-Definicji Perswazyjnej”. Ruch Filozoficzny, t. 71, nr 3, czerwiec 2016, s. 53-68, doi:10.12775/RF.2014.029.