[1]
P. Domeracki, „Negaksjologie sfery publicznej. Społeczna anomia, apatia i atomia, czyli w kręgu mono(seo)kracji”, RF, t. 71, nr 2, s. 43–64, paź. 2017.