[1]
W. Tyburski, „Koncepcje wychowania moralnego w polskiej myśl wczesnooświeceniowej”, RF, t. 76, nr 3, s. 223–247, luty 2021.