[1]
R. Michalski, „Konserwatywna krytyka humanitaryzmu. Część pierwsza. Nietzsche i przekleństwo miłosierdzia”, RF, t. 72, nr 1, s. 53–76, mar. 2017.