. , . (2015) „Adresy mailowe autorów «Ruchu Filozoficznego» 2014, nr 2”, Ruch Filozoficzny, 71(2), s. 235. doi: 10.12775/7917.