Żukowski, B. (2015) „George Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami, przeł. A. Grzeliński, M. Szymańska-Lewoszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 288”, Ruch Filozoficzny, 71(2), s. 213–218. doi: 10.12775/RF.2014.023.