Musioł, A. (2015) „Dwa projekty antynaturalizmu metodologicznego na przykładzie filozofii Heinricha Rickerta i Ernsta Cassirera”, Ruch Filozoficzny, 71(2), s. 173–186. doi: 10.12775/RF.2014.020.