Domeracki, P. (2017) „Negaksjologie sfery publicznej. Społeczna anomia, apatia i atomia, czyli w kręgu mono(seo)kracji”, Ruch Filozoficzny, 71(2), s. 43–64. doi: 10.12775/RF.2014.013.