Żukowski, B. (2022) „Galileusz i rozróżnienie między jakościami pierwotnymi a wtórnymi (I). Argument superesencjalistyczny”, Ruch Filozoficzny, 78(1), s. 25–49. doi: 10.12775/RF.2022.002.