Ziółkowska-Juś, A. (2021) „Uczucia estetyczne i poznanie integralne. W perspektywie estetyki pragmatycznej Johna Deweya”, Ruch Filozoficzny, 77(2), s. 109–129. doi: 10.12775/RF.2021.017.