Sienkowski, M. (2021) „Filozoficzne podstawy pokoju wewnątrz człowieka w ujęciu Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta ”, Ruch Filozoficzny, 77(2), s. 91–107. doi: 10.12775/RF.2021.016.