Barcikowska, M. (2021) „Roman Ingarden. Filozof i fotograf – katalog wystawy (Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 2020, ss. 240)”, Ruch Filozoficzny, 77(1), s. 187–191. doi: 10.12775/RF.2021.010.