Krawiec, A. (2021) „Sztuka jako objawienie Życia w perspektywie fenomenologii Michela Henry’ego”, Ruch Filozoficzny, 77(1), s. 57–87. doi: 10.12775/RF.2021.004.