Wybraniec-Skardowska, U. (2021) „Dwojaka natura ontologiczna znaków językowych i problem ich wzajemnych relacji”, Ruch Filozoficzny, 77(1), s. 7–24. doi: 10.12775/RF.2021.001.