Tyburski, W. (2021) „Koncepcje wychowania moralnego w polskiej myśl wczesnooświeceniowej”, Ruch Filozoficzny, 76(3), s. 223–247. doi: 10.12775/RF.2020.042.