Grzeliński, A. (2020) „Filozofia po reformie – uzupełniające się perspektywy”, Ruch Filozoficzny, 76(1), s. 265–271. doi: 10.12775/RF.2020.020.