Golińska-Pilarek, J. (2020) „Filozofia w Polsce po reformie – szanse i wyzwania”, Ruch Filozoficzny, 76(1), s. 251–258. doi: 10.12775/RF.2020.018.