Witek, M. (2019) „Kontekstowe wspomaganie rozpoznawania barw: przekonania przenikające czy asocjacje między kształtami a barwami?”, Ruch Filozoficzny, 75(2), s. 199–208. doi: 10.12775/RF.2019.029.