Domeracki, P. (2019) „Myśleć globalnie – działać lokalnie – istnieć sieciowo. Krytyka idei odpowiedzialności globalnej w perspektywie etycznej i edukacyjnej”, Ruch Filozoficzny, 75(2), s. 185–196. doi: 10.12775/RF.2019.028.