Gużyński, J. (2017) „Paweł Grad, O pojęciu tradycji: studium krytyczne kultury pamięci, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2017, ss. 278”, Ruch Filozoficzny, 73(2), s. 131–135. doi: 10.12775/RF.2017.019.