Pietrzak, M. (2016) „Pojęcia definicji i quasi-definicji perswazyjnej”, Ruch Filozoficzny, 71(3), s. 53–68. doi: 10.12775/RF.2014.029.