Żukowski, Bartosz. 2022. „Galileusz I rozróżnienie między jakościami Pierwotnymi a wtórnymi (I). Argument Superesencjalistyczny”. Ruch Filozoficzny 78 (1):25-49. https://doi.org/10.12775/RF.2022.002.