Sienkowski, Marcin. 2021. „Filozoficzne Podstawy Pokoju wewnątrz człowieka W ujęciu Tomasza Z Akwinu I Immanuela Kanta”. Ruch Filozoficzny 77 (2):91-107. https://doi.org/10.12775/RF.2021.016.