Krawiec, Andrzej. 2021. „Sztuka Jako Objawienie Życia W Perspektywie Fenomenologii Michela Henry’ego”. Ruch Filozoficzny 77 (1):57-87. https://doi.org/10.12775/RF.2021.004.