Wybraniec-Skardowska, Urszula. 2021. „Dwojaka Natura Ontologiczna znaków językowych I Problem Ich Wzajemnych Relacji”. Ruch Filozoficzny 77 (1):7-24. https://doi.org/10.12775/RF.2021.001.