Kupś, Tomasz. 2018. „Uwagi Do działalności Naukowej Johanna Heinricha Abichta W Wilnie W świetle Nowych źródeł”. Ruch Filozoficzny 73 (4):65-78. https://doi.org/10.12775/RF.2017.035.