Michalski, Rafał. 2017. „Humanitaryzm Jako Hipertrofia moralności – ujęcie Antropologiczne Arnolda Gehlena”. Ruch Filozoficzny 72 (3):75-99. https://doi.org/10.12775/RF.2016.026.