Michalski, Rafał. 2017. „Konserwatywna Krytyka Humanitaryzmu. Część Pierwsza. Nietzsche I przekleństwo miłosierdzia”. Ruch Filozoficzny 72 (1):53-76. https://doi.org/10.12775/RF.2016.003.