Januszkiewicz, Michał. 2016. „Hermeneutic Triangle. Ethics – Identity – Understanding”. Ruch Filozoficzny 71 (4):77-86. https://doi.org/10.12775/RF.2015.005.