Kasperek, Anna. 2016. „Konrad Szocik, Ateizm Filozoficzny. Zarys Historii I Krytyka Neotomistyczna, Zakład Wydawniczy «Nomos», Kraków 2014, Ss. 436”. Ruch Filozoficzny 71 (3):175-77. https://doi.org/10.12775/RF.2014.037.