., . (2015). Adresy mailowe autorów „Ruchu Filozoficznego” 2014, nr 2. Ruch Filozoficzny, 71(2), 235. https://doi.org/10.12775/7917