Żukowski, B. (2015). George Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami, przeł. A. Grzeliński, M. Szymańska-Lewoszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 288. Ruch Filozoficzny, 71(2), 213–218. https://doi.org/10.12775/RF.2014.023