Domeracki, P. (2017). Negaksjologie sfery publicznej. Społeczna anomia, apatia i atomia, czyli w kręgu mono(seo)kracji. Ruch Filozoficzny, 71(2), 43–64. https://doi.org/10.12775/RF.2014.013