Żukowski, B. (2022). Galileusz i rozróżnienie między jakościami pierwotnymi a wtórnymi (I). Argument superesencjalistyczny. Ruch Filozoficzny, 78(1), 25–49. https://doi.org/10.12775/RF.2022.002