Habura, A. (2021). Filozofia starożytnej Grecji w twórczości Władysława Tatarkiewicza do roku 1947 – zarys. Ruch Filozoficzny, 77(3), 81–100. https://doi.org/10.12775/RF.2021.027