Ziółkowska-Juś, A. (2021). Uczucia estetyczne i poznanie integralne. W perspektywie estetyki pragmatycznej Johna Deweya. Ruch Filozoficzny, 77(2), 109–129. https://doi.org/10.12775/RF.2021.017