Barcikowska, M. (2021). Roman Ingarden. Filozof i fotograf – katalog wystawy (Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 2020, ss. 240). Ruch Filozoficzny, 77(1), 187–191. https://doi.org/10.12775/RF.2021.010