Wybraniec-Skardowska, U. (2021). Dwojaka natura ontologiczna znaków językowych i problem ich wzajemnych relacji. Ruch Filozoficzny, 77(1), 7–24. https://doi.org/10.12775/RF.2021.001