Tyburski, W. (2021). Koncepcje wychowania moralnego w polskiej myśl wczesnooświeceniowej. Ruch Filozoficzny, 76(3), 223–247. https://doi.org/10.12775/RF.2020.042