Grzeliński, A. (2020). Filozofia po reformie – uzupełniające się perspektywy. Ruch Filozoficzny, 76(1), 265–271. https://doi.org/10.12775/RF.2020.020