Golińska-Pilarek, J. (2020). Filozofia w Polsce po reformie – szanse i wyzwania. Ruch Filozoficzny, 76(1), 251–258. https://doi.org/10.12775/RF.2020.018