Domeracki, P. (2019). Myśleć globalnie – działać lokalnie – istnieć sieciowo. Krytyka idei odpowiedzialności globalnej w perspektywie etycznej i edukacyjnej. Ruch Filozoficzny, 75(2), 185–196. https://doi.org/10.12775/RF.2019.028