Woleński, J. (2019). Wielowartościowość i modalność. Ruch Filozoficzny, 75(2), 61–74. https://doi.org/10.12775/RF.2019.020