Kawalec, P. (2019). Najnowsze postępy naukoznawstwa. Ruch Filozoficzny, 75(2), 33–57. https://doi.org/10.12775/RF.2019.019