Kupś, T. (2018). Uwagi do działalności naukowej Johanna Heinricha Abichta w Wilnie w świetle nowych źródeł. Ruch Filozoficzny, 73(4), 65–78. https://doi.org/10.12775/RF.2017.035