Pleskaczyńska, M. (2017). Głos nadziei w „erze świadectwa”. Kategoria świadka w dyskusji etycznej. Ruch Filozoficzny, 72(1), 121–144. https://doi.org/10.12775/RF.2016.007