Šimo, H. (2017). Poglądy M. Ossowskiej na koncepcje moralności a pojęcie sprawiedliwości. Ruch Filozoficzny, 72(1), 109–119. https://doi.org/10.12775/RF.2016.006