Michalski, R. (2017). Konserwatywna krytyka humanitaryzmu. Część pierwsza. Nietzsche i przekleństwo miłosierdzia. Ruch Filozoficzny, 72(1), 53–76. https://doi.org/10.12775/RF.2016.003